Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Làm sao để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail? Thêm số điện thoại khôi phục là một tùy chọn rất quan trọng trong việc bảo mật Gmail.

Mặc định khi đăng ký tài khoản Gmail thì bạn đã nhập số điện thoại khôi phục rồi. Tuy nhiên nếu chưa nhập hoặc muốn thay đổi số điện thoại khôi phục này thì bạn làm theo hướng dẫn bên dưới nha.

1. Hướng dẫn thêm số điện thoại khôi phục cho tài khoản Gmail

Bước 1: Mở tùy chọn thiết lập số điện thoại theo liên kết sau: https://myaccount.google.com/phone

Hoặc bạn cũng có thể mở theo cách thủ công, dễ nhớ hơn ( Nhấn vào đây để xem)

Đầu tiên, tại hòm thư Gmail, bạn nhấn vào  ảnh đại diện  (góc trên cùng bên phải), sau đó nhấn tiếp vào nút  Tài khoản của tôi .

Nhấn vào ảnh đại diện sau đó nhấn tiếp vào nút Tài khoản của tôi

Nhấn vào dòng  Thông tin cá nhân của bạn  trong phần Thông tin cá nhân và bảo mật.

Nhấn vào dòng Thông tin cá nhân của bạn

Tiếp tục nhấn vào tùy chọn  Điện thoại  để thêm số điện thoại khôi phục.

Nhấn vào tùy chọn Điện thoại

Bước 2: Nhấn chuột vào dòng  Thêm số điện thoại khôi phục .

Nhấn chuột vào dòng Thêm số điện thoại khôi phục

Bước 3: Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail nếu được yêu cầu.

Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bước 4: Nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng làm số điện thoại khôi phục rồi nhấn nút  Xác minh .

Nhập số điện thoại rồi nhấn nút Xác minh

Bước 5: Nhấn nút  Nhận mã .

Lưu ý: Nếu ở bước này, bạn nhận thấy số điện thoại bạn nhập chưa đúng thì có thể nhấn vào dòng  Chỉnh sửa  để thay đổi.

Nhấn nút Nhận mã

Bước 6: Kiểm tra điện thoại để nhận mã kích hoạt (nếu chưa nhận được mã này thì nhấn vào dòng  Thử lại ).

Nhập mã kích hoạt trong tin nhắn nhận được vào khung Nhập mã rồi nhấn nút  Xác minh .

Nhập mã kích hoạt rồi nhấn nút Xác minh

Bước 7: Xác minh số điện thoại thành công, bạn nhấn nút  Tiếp tục .

Lưu ý: Mặc định Google sẽ sử dụng số điện thoại bạn vừa xác minh để cảnh báo những hoạt động tài khoản đáng ngờ, bạn có thể từ chối nhận những tin nhắn này bằng cách bỏ dấu tích trong phần  Sử dụng số này… 

Nhấn nút Tiếp tục

Bước 8: Sau khi nhấn nút Tiếp tục bạn sẽ được đưa về trang quản lý số điện thoại khôi phục.

Ở đây có thêm 2 tùy chọn cho việc người khác kết nối với bạn qua số điện thoại vừa xác minh. Mặc định sẽ không chọn, bạn có thể chọn nếu muốn.

Bạn sẽ được đưa về trang quản lý số điện thoại khôi phục

Vậy là bạn vừa thêm số điện thoại khôi phục xong. Từ nay khi quên mật khẩu, bạn có thể dễ dàng lấy lại được thông qua số điện thoại vừa thêm.

2. Hướng dẫn thay đổi số điện thoại khôi phục cho tài khoản Gmail

Bước 1: Mở tùy chọn thiết lập số điện thoại theo liên kết sau: https://myaccount.google.com/phone

Hoặc bạn cũng có thể mở theo cách thủ công, dễ nhớ hơn ( Nhấn vào đây để xem)

Đầu tiên, tại hòm thư Gmail, bạn nhấn vào  ảnh đại diện  (góc trên cùng bên phải), sau đó nhấn tiếp vào nút  Tài khoản của tôi .

Nhấn vào ảnh đại diện sau đó nhấn tiếp vào nút Tài khoản của tôi

Nhấn vào dòng  Thông tin cá nhân của bạn  trong phần Thông tin cá nhân và bảo mật.

Nhấn vào dòng Thông tin cá nhân của bạn

Tiếp tục nhấn vào tùy chọn  Điện thoại  để thêm số điện thoại khôi phục.

Nhấn vào tùy chọn Điện thoại

Bước 2: Nhấn vào  hình cây bút  phía bên phải số điện thoại khôi phục.

Nhấn vào hình cây bút phía bên phải số điện thoại khôi phục

Bước 3: Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail nếu được yêu cầu.

Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bước 4: Nhấn nút  Cập nhật số điện thoại .

Nhấn nút Cập nhật số điện thoại

Bước 5: Nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng làm số điện thoại khôi phục rồi nhấn nút  Xác minh .

Nhập số điện thoại rồi nhấn nút Xác minh

Bước 6: Nhấn nút  Nhận mã .

Lưu ý: Nếu ở bước này, bạn nhận thấy số điện thoại bạn nhập chưa đúng thì có thể nhấn vào dòng  Chỉnh sửa  để thay đổi.

Nhấn nút Nhận mã

Bước 7: Kiểm tra điện thoại để nhận mã kích hoạt (nếu chưa nhận được mã này thì nhấn vào dòng  Thử lại ).

Nhập mã kích hoạt trong tin nhắn nhận được vào khung Nhập mã rồi nhấn nút  Xác minh .

Nhập mã kích hoạt rồi nhấn nút Xác minh

Bước 8: Xác minh số điện thoại thành công, bạn nhấn nút  Tiếp tục .

Lưu ý: Mặc định Google sẽ sử dụng số điện thoại bạn vừa xác minh để cảnh báo những hoạt động tài khoản đáng ngờ, bạn có thể từ chối nhận những tin nhắn này bằng cách bỏ dấu tích trong phần  Sử dụng số này… 

Nhấn nút Tiếp tục

Sau khi nhấn nút Tiếp tục bạn sẽ được đưa về trang quản lý số điện thoại khôi phục.

3. Hướng dẫn xóa số điện thoại khôi phục cho tài khoản Gmail

Lưu ý: Không nên xóa số điện thoại khôi phục nếu không có lý do vì an toàn bảo mật cho tài khoản Gmail cũng như tài khoản Google của bạn.

Bước 1: Mở tùy chọn thiết lập số điện thoại theo liên kết sau: https://myaccount.google.com/phone

Hoặc bạn cũng có thể mở theo cách thủ công, dễ nhớ hơn ( Nhấn vào đây để xem)

Đầu tiên, tại hòm thư Gmail, bạn nhấn vào  ảnh đại diện  (góc trên cùng bên phải), sau đó nhấn tiếp vào nút  Tài khoản của tôi .

Nhấn vào ảnh đại diện sau đó nhấn tiếp vào nút Tài khoản của tôi

Nhấn vào dòng  Thông tin cá nhân của bạn  trong phần Thông tin cá nhân và bảo mật.

Nhấn vào dòng Thông tin cá nhân của bạn

Tiếp tục nhấn vào tùy chọn  Điện thoại  để thêm số điện thoại khôi phục.

Nhấn vào tùy chọn Điện thoại

Bước 2: Nhấn vào  hình cây bút  phía bên phải số điện thoại khôi phục.

Nhấn vào hình cây bút phía bên phải số điện thoại khôi phục

Bước 3: Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail nếu được yêu cầu.

Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail

Bước 4: Nhấn nút  Xóa số điện thoại .

Nhấn nút Xóa số điện thoại

Bước 5: Google cảnh báo không nên xóa số điện thoại khôi phục, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục thì nhấn nút  Xóa số điện thoại .

Nhấn nút Xóa số điện thoại

Bước 6: Xóa số điện thoại khôi phục thành công, bạn sẽ được tự động đưa về trang quản lý số điện thoại khôi phục.

Xóa số điện thoại khôi phục thành công

Chúc các bạn thành công!!!

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments