Home » Wiki » Kích thước size khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 là bao nhiêu?

Kích thước size khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 là bao nhiêu?

Các kích thước size khổ giấy ở đây được tính theo chuẩn ISO 216. Đây là những kích thước được sử dụng chuẩn trong văn bản hành chính, in ấn, thiết kế,…


Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10 tính theo MM và IN

Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10

Loại giấyChiều rộng x Chiều cao (mm)Chiều rộng x Chiều cao (in)
A0841 x 1189 mm33.1 x 46.8 in
A1594 x 841 mm23.4 x 33.1 in
A2420 x 594 mm16.5 x 23.4 in
A3297 x 420 mm11.7 x 16.5 in
A4210 x 297 mm8.3 x 11.7 in
A5148 x 210 mm5.8 x 8.3 in
A6105 x 148 mm4.1 x 5.8 in
A774 x 105 mm2.9 x 4.1 in
A852 x 74 mm2.0 x 2.9 in
A937 x 52 mm1.5 x 2.0 in
A1026 x 37 mm1.0 x 1.5 in

Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10 tính theo Pixel

Độ phân giải thấp

Size72 PPI96 PPI150 PPI300 PPI
A02384 x 33703179 x 4494 pixels4967 x 70229933 x 14043
A11684 x 23842245 x 31793508 x 49677016 x 9933
A21191 x 16841587 x 22452480 x 35084960 x 7016
A3842 x 11911123 x 15871754 x 24803508 x 4960
A4595 x 842794 x 11231240 x 17542480 x 3508
A5420 x 595559 x 794874 x 12401748 x 2480
A6298 x 420397 x 559620 x 8741240 x 1748
A7210 x 298280 x 397437 x 620874 x 1240
A8147 x 210197 x 280307 x 437614 x 874
A9105 x 147140 x 197219 x 307437 x 614
A1074 x 10598 x 140154 x 219307 x 437

Độ phân giải trung bình

Size600 PPI720 PPI1200 PPI
A019866 x 2808723839 x 3370439732 x 56173
A114043 x 1986616838 x 2383928066 x 39732
A29933 x 1404311906 x 1683819842 x 28066
A37016 x 99338419 x 1190614032 x 19842
A44960 x 70165953 x 84199921 x 14032
A53508 x 49604195 x 59536992 x 9921
A62480 x 35082976 x 41954961 x 6992
A71748 x 24802098 x 29763496 x 4961
A81228 x 17481474 x 20982456 x 3496
A9874 x 12281049 x 14741748 x 2456
A10614 x 874737 x 10491229 x 1748

Độ phân giải cao

Size1440 PPI2400 PPI2880 PPI
A047679 x 6740879464 x 11234695357 x 134816
A133676 x 4767956131 x 7946467351 x 95357
A223811 x 3367639684 x 5613147622 x 67351
A316838 x 2381128063 x 3968433676 x 47622
A411906 x 1683819843 x 2806323811 x 33676
A58391 x 1190613985 x 1984316781 x 23811
A65953 x 83919922 x 1398511906 x 16781
A74195 x 59536991 x 99228391 x 11906
A82948 x 41954913 x 69915896 x 8391
A92098 x 29483508 x 49134195 x 5896
A101474 x 20982480 x 35082948 x 4195

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...

Để lại bình luận của bạn!

avatar
  Đăng ký  
Nhận thông báo khi