1 số điện thoại tạo được bao nhiêu Gmail?

Thắc mắc không biết còn có thể tạo thêm tài khoản Gmail mới từ số điện thoại của mình không. 1 số điện thoại tạo được bao nhiêu Gmail?

1 số điện thoại tạo được bao nhiêu Gmail?

1 số điện thoại tạo được bao nhiêu Gmail?

1 số điện thoại có thể tạo được tối đa 5 tài khoản Gmail

Lưu ý: Theo quy định của Google, cho dù bạn xóa bớt tài khoản đã đăng ký bằng số điện thoại thì cũng không thể lấy lại số lần được phép đăng ký tài khoản Gmail từ số điện thoại đó

Ví dụ: Bạn đã đăng ký 5 Gmail từ số điện thoại của bạn, cho dù bạn xóa bớt một hay nhiều Gmail thì cũng không thể tạo thêm Gmail mới

Cách giải quyết: Tham khảo cách tạo tài khoản Gmail mới không cần phải xác minh số điện thoại ở đây hoặc tạo các loại email khác như Outlook mail hoặc Yahoo mail

Làm sao để kiểm tra được số điện thoại của bạn đã đăng ký bao nhiêu tài khoản Gmail?

Bạn có thể sử dụng tính năng quên tên địa chỉ email của Gmail để tìm lại những Gmail đã đăng ký bằng số điện thoại của bạn (tuy nhiên cách này yêu cầu bạn phải cung cấp họ, tên đăng ký Gmail nên nếu bạn sử dụng số điện thoại để đăng ký nhiều Gmail với nhiều họ, tên khác nhau thì cách này không giúp bạn liệt kê toàn bộ những Gmail đã tạo)

Tuy nhiên bạn vẫn có thể đăng ký Gmail mới cho tới khi đạt tới khi Gmail không cho bạn sử dụng nữa

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments