7-zip

7-zip là một trong những phần mềm nén & giải nén tốt nhất hiện nay. Những thủ thuật ở đây sẽ giúp bạn sử dụng 7-zip chuyên nghiệp như chuyên gia máy tính.