Phần mềm backup bản quyền license windows 8, 8.1

Phần mềm backup bản quyền license windows 8. Bạn đã active windows 8 bạn đang dùng thành win 8 bản quyền. Bạn có lo sợ khi cài lại windows bị mất bản quyền không?

Phần mềm chúng ta sẽ sử dụng ở đây để backup bản quyền license windows 8 và windows 8.1 là Advanced Tokens Manager V3.5 RC5. Advanced Tokens Manager là một phần mềm sao lưu và phục hồi toàn bộ thông tin đã kích hoạt của hệ điều hành Windows và Office.

phan-mem-backup-ban-quyen-windows-8Phần mềm backup bản quyền license windows 8, 8.1

Download Advanced Tokens Manager V3.5 RC5

Tính năng chính của Advanced Tokens Manager V3.5 RC5

Sao lưu tất cả các file giấy phép đối với WindowsOffice.
• Giao diện linh hoạt.
• Rất nhẹ và nhanh.
• Gồm nhiều tính năng bảo mật.
• Khôi phục kích hoạt chỉ trong khoảng 30 giây.
• Không mất quyền sở hữu của bất kỳ tập tin sao lưu / khôi phục đã kích hoạt.
• Kích hoạt Windows từ x86 đến x64 và ngược lại khi có cùng một phiên bản.
• Cài đặt một bản sao mới Windows với các gói dịch vụ mới và cập nhật.
• Lưu trữ tất cả các chi tiết kích hoạt để kích hoạt phục hồi 1 cách tin cậy.
• Tất cả các giấy phép Windows kích hoạt được hỗ trợ đầy đủ .
• Kiểm tra xem giấy phép có trùng khớp với giấy phép đã được cài đặt.
• Kiểm tra tính toàn vẹn của tất cả các tập tin sao lưu.
• Kiểm tra nếu sao lưu là hợp lệ cho phiên bản Windows.
• Buộc khôi phục lại các tập tin cài đặt lại từ tokens.dat.
• Cập nhật các trình điều khiển của bạn mà không bị mất sự kích hoạt.
• Làm mới Trình điều khiển Windows trước khi phục hồi.
• Ứng dụng đăng nhập cho khôi phục lại kích hoạt.
• Thông báo Product ID sau khi kích hoạt.

Yêu cầu

* Tất cả editions, versions and Service Packs.
* Requires .NET Framework v4.0.

Phần mềm tương thích với Advanced Tokens Manager V3.5 RC5

Windows 8 Family
Windows 7 Family
Windows Vista Family
Windows Server 2008 / 2011 / 2012 Family
Microsoft Office Family from 2010 to 2013

Latest Hashes for Advanced Tokens Manager.exe

CRC32: 88713321
MD5: 38D85D0093C2F13E12571480C813AFAF
SHA-256: C40D73D7EADB372643D458D838A58C28F5ECB1F0

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments