Home » Tag Archives: download-unikey-4-2-rc1

download-unikey-4-2-rc1

Download Unikey 4.2 RC1 cho Win 8 và Win 8.1

download-unikey-4-2-rc1

Unikey 4.2 RC1, download Unikey 4.2 RC1 cho Win 8 và Win 8.1. Phiên bản này của phần mềm gõ tiếng Việt Unikey đặc biệt hỗ trợ windows 8 và 8.1 Download Unikey 4.2 RC1 32 bit Download Unikey 4.2 RC1 64 bit Đã rất lâu từ năm 2009 đến đầu năm 2014, tác giả Pham Kim Long của phần …

Xem chi tiết »