File XML là gì? Làm thế nào để đọc file XML trên máy tính?

Bạn tải về một file XML nhưng không biết đây là loại file gì? Vậy làm thế nào để đọc file XML này trên máy tính?

File XML là gì?

File XML là gì?

XML (viết tắt của cụm từ Extensible Markup Language) chỉ đơn giản là cách lưu trữ dữ liệu mà các ứng dụng khác có thể dễ dàng đọc được. Có rất nhiều chương trình sử dụng XML để lưu trữ dữ liệu, ví dụ như Word, Excel…

File XML tương tự như file HTML, chỉ khác là XML sử dụng để chuyển đổi dữ liệu còn HTML sử dụng để hiển thị dữ liệu. File HTML bắt buộc phải sử dụng các thẻ có sẵn như <h1>, <p> còn file XML có thể sử dụng bất kỳ thẻ nào mà người tạo ra nó cần.

Sử dụng phần mềm nào để đọc file XML?

Bạn có thể sử dụng một trong 2 phần mềm XML Notepad hoặc XML Explorer để đọc file XML trên máy tính Windows, tất cả đều miễn phí.

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments