Home » Tag Archives: Thủ thuật cách sử dụng Facebook (page 6)

Tag Archives: Thủ thuật cách sử dụng Facebook

Tháng Mười Một, 2014

Tháng Mười, 2014

Tháng Sáu, 2014

Tháng Năm, 2014

Tháng Một, 2014

Tháng Bảy, 2013

  • 15 Tháng Bảy

    Không cho Facebook gửi email thông báo

    khong-cho-facebook-gui-email-thong-bao

    Không cho Facebook gửi email thông báo. Đôi khi những email thông báo của Facebook gửi cho bạn thật phiền phức. Hãy thiết lập lại Facebook đôi chút nào. Đây …