Home » Tag Archives: google-penguin

google-penguin

Tháng Mười, 2013

 • 6 Tháng Mười

  Google update Penguin 2.1 ngày 04/10/2013

  penguin-2-1-cap-nhat

  Google update Penguin 2.1 ngày 04/10/2013. Matt Cutts đã xác nhận là thuật toán Penguin đã được cập nhật ảnh hưởng tới 1% các truy vấn. Ngày 04/10/2013, Matt Cutts đã xác nhận …

Tháng Năm, 2013

 • 23 Tháng Năm

  Google Update Penguin lần thứ 4 ngày 22-5

  google-penguin

  Google Update Penguin lần thứ 4 ngày 22-5.  Google đã có thông báo chính thức rằng thuật toán Penguin 4 đã được cập nhật. Nó chứa công nghệ Penguin 2.0, thế …