Cách bắn tiền Viettel – chuyển tiền Viettel tối đa 300k

Bạn đang sử dụng mạng di động Viettel và muốn chuyển tiền cho bạn bè, người thân? Hãy tham khảo hướng dẫn này để có thể bắn tiền nhanh nhất.

Dịch vụ chuyển tiền cho thuê bao khác của Viettel có tên là I-Share. Chỉ sử dụng cho các thuê bao trả trước và chỉ chuyển trong nội mạng Viettel với nhau.

Cách bắn tiền Viettel – chuyển tiền Viettel

1. Điều kiện chuyển và nhận tiền

Không phải thuê bao Viettel nào cũng có thể chuyển tiền cho thuê bao khác. Thuê bao chuyển và nhận phải đáp ứng được các yêu cầu sau thì mới có thể chuyển và nhận tiền:

Với thuê bao Viettel chuyển tiền:

+ Thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều, phải có thời gian hoạt động bằng hoặc hơn 180 ngày (6 tháng) tính từ ngày kích hoạt sim đến thời điểm bạn muốn sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Viettel.

+ Sử dụng ít nhất 120.000 đồng trong 6 tháng gần nhất và nạp thẻ ít nhất 2 lần với tổng giá trị lớn hơn 120.000 đồng trong 6 tháng gần nhất.

+ Tài khoản gốc phải lớn hơn số tiền muốn chuyển + tiền phí dịch vụ.

Với thuê bao nhận tiền:

+ Thuê bao phải đang hoạt động 2 chiều (trừ sim internet)

2. Hướng dẫn lấy mật khẩu chuyển tiền

Cách 1:

+ Lấy mật khẩu:

Soạn tin nhắn theo cú pháp:  MK hoặc MK[dấu cách]X  gửi đến tổng đài 136

Trong đó: X là mật khẩu chuyển tiền (bắt buộc gồm 8 ký tự số)

Ví dụ: Muốn đặt mật khẩu chuyển tiền là 12345678 thì soạn tin nhắn như sau:  MK 12345678  gửi 136

+ Đổi mật khẩu:

Soạn tin nhắn theo cú pháp:  MK[dấu cách][mật khẩu cũ][dấu cách][mật khẩu mới]  gửi đến tổng đài 136.

Ví dụ: Muốn đổi mật khẩu cũ là 12345678 sang 87654321 thì soạn tin nhắn như sau:  MK 12345678 87654321  gửi 136

Cách 2:

Bấm gọi điện sau đó nhấn  *136#  rồi nhấn phím gọi (hoặc phím OK)

+ Nếu chưa có mật khẩu: nhập 0 để tạo mật khẩu

+ Nếu đã có mật khẩu trước đó: nhập 0 để đổi mật khẩu.

3. Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel khi quên

Bước 1: Lấy mã số cá nhân (nếu bạn biết rồi thì bỏ qua bước này)

Soạn tin:  TRAMA[Dấu cách][SĐT1][Dấu cách][SĐT2][Dấu cách][SĐT3]  gửi đến 143

  • Trong đó: SĐT1, SĐT2 và SĐT3 là 3 số điện thoại bạn liên hệ gần nhất.

Ví dụ: 0985123456, 0985456789 và 0985123789 là 3 số bạn liên lạc gần đây thì bạn soạn tin:  TRAMA 0985123456 0985456789 0985123789  gửi 143

Nếu 3 số điện thoại trên chính xác thì bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn từ tổng đài cung cấp mã số cá nhân gồm 6 chữ số.

Bước 2: Lấy lại mật khẩu chuyển tiền

Soạn tin:  KP[Dấu cách][Mã số cá nhân]  gửi 136

  • Trong đó: Mã số cá nhân là mã số bạn lấy được ở bước 1.

Sau khi gửi tin nhắn, nếu mã số cá nhân chính xác thì tổng đài sẽ gửi mật khẩu chuyển tiền cho bạn.

Ví dụ: Mã số cá nhân của bạn là KT1GH3 thì bạn soạn tin:  KP KT1GH3  gửi 136.

4. Hướng dẫn chuyển tiền cho thuê bao khác

Cách 1:

+ Bấm gọi điện sau đó nhấn  *136*[Mật khẩu chuyển tiền]*[Thuê bao nhận tiền]*[Số tiền chuyển]#  rồi nhấn nút Gọi (hoặc phím OK).

Ví dụ: Muốn chuyển 20k cho thuê bao 0985123456, mật khẩu là 12345678 thì nhấn như sau:  *136*12345678*0985123456*20000#  rồi nhấn nút Gọi

Cách 2:

+ Bấm gọi điện sau đó nhấn  *136#  rồi nhấn nút gọi (hoặc phím OK), sau đó nhấn phím 1 và làm theo hướng dẫn.

5. Hướng dẫn gửi yêu cầu chuyển tiền cho thuê bao khác

Cách 1:

+ Soạn tin nhắn theo cú pháp:  CT [Số điện thoại được yêu cầu][dấu cách][Sốtiền]  gửi tổng đài 136

Ví dụ yêu cầu thuê bao 0985987654 chuyển cho bạn 20k thì soạn tin nhắn như sau:  CT 0985987654 20000  gửi 136

Cách 2:

+ Bấm gọi điện sau đó nhấn  *136#  rồi nhấn nút Gọi (hoặc phím OK), sau đó nhấn phím 2 và làm theo hướng dẫn

6. Hạn mức chuyển tiền và phí dịch vụ

Hạn mức chuyển tiền:

+ Một lần chuyển được chuyển tối đa 50.000 đồng

+ Tổng số tiền chuyển tối đa/1 thuê bao/1 ngày là 300.000 đồng

+ Số tiền chuyển phải là bội số của 1.000 đồng

Phí dịch vụ:

+ Dưới 20.000 đồng, phí là 2.000 đồng/1 lần chuyển

+ Từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng, phí là 15% số tiền chuyển

Lưu ý: Số tiền thuê bao của bạn bị trừ sau khi chuyển tiền thành công sẽ bằng Số tiền chuyển + phí dịch vụ. Vì vậy đừng thắc mắc chuyển 20k mà tài khoản bị trừ 22k nha.

Tra cứu số tiền đã chuyển và yêu cầu đã gửi trong ngày

Cách 1:

+ Tra cứu số tiền đã chuyển trong ngày: Soạn tin  KT  gửi 136

+ Tra cứu số yêu cầu đã gửi đi trong ngày: Soạn tin  YC  gửi 136

Cách 2:

+ Bấm gọi điện sau đó nhấn  *136#  rồi nhấn nút Gọi (hoặc phím OK), sau đó nhấn phím 4 và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Nếu bạn thấy hướng dẫn bên trên dài quá khó nhớ thì chỉ cần nhớ cấu trúc tin nhắn lấy hướng dẫn sau: HD gửi 136

7. Nạp thẻ hộ khi số tài khoản không đủ tiền chuyển

Cách 1:

+ Bấm gọi điện sau đó nhấn  *136*[Số điện thoại nhận]*[Mã thẻ cào]#  rồi nhấn nút Gọi (hoặc phím OK).

Ví dụ: Nạp thẻ có mã số 1234567890 cho số điện thoại 0985123456 thì ta nhấn như sau:  *136*0985123456*1234567890#  rồi nhấn nút Gọi

Cách 2:

+ Bấm gọi điện sau đó nhấn  *136#  rồi nhấn nút Gọi (hoặc phím OK), sau đó nhấn phím 3 và làm theo hướng dẫn.

Tips: Nếu tài khoản không đủ tiền để chuyển, bạn có thể thử ứng tiền xem sao.

8. Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền I-Share của Viettel

+ Chỉ thuê bao trả trước được sử dụng I-Share.

+ Bạn chỉ có thể chuyển tiền mà không thể chuyển thời gian sử dụng.

+ Số tiền thuê bao của bạn bị trừ sau khi chuyển tiền thành công sẽ bằng Số tiền chuyển + phí dịch vụ.

Chúc các bạn thành công!!!

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments