Chọn tuổi xông đất, xông nhà Tết Ất mùi năm 2015

Chọn tuổi người xông đất, xông nhà Tết Ất mùi năm 2015. Xem tuổi xông đất Tết Ất mùi 2015 hợp với bạn nhất mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe. Xem ngay!

Trước khi chọn tuổi xông đất Tết Ất mùi 2015 cho nhà bạn. Bạn cần xác định tuổi của chủ nhà. Chủ nhà là ai? Chủ nhà là người chủ gia đình.

Chọn tuổi xông đất Tết Ất mùi năm 2015Chọn tuổi xông đất Tết Ất mùi năm 2015

Chọn người xông đất Tết Ất mùi năm 2015

Chủ nhà tuổi Tý

Tuổi xông đất: Nhâm thân (1932; 1992) Nhâm Thìn (1952) Ất Sửu (1925; 1985)

Chủ nhà tuổi Sửu

Tuổi xông đất: Ất Tỵ (1965) Tân Tỵ (1941 hoặc 2001) Ất Dậu (1945 hoặc 2005) Tân Dậu (1921 hoặc 1981) Nhâm Tý (1972)

Chủ nhà tuổi Dần

Tuổi xông đất: Bính Ngọ (1966) Mậu Ngọ (1918 hoặc 1978) Bính Tuất (1946 hoặc 2006) Mậu Tuất (1958) Nhâm Tuất (1922 hoặc 1982) Quý Hợi (1923 hoặc 1983) Ất Hợi (1935 hoặc 1995)

Chủ nhà tuổi Mão

Tuổi xông đất: Nhâm Tuất (1922 hoặc 1982) Ất Hợi (1935 hoặc 1995) Ất Mùi (1955)

Chủ nhà tuổi Thìn

Tuổi xông đất: Ất Dậu (1945 hoặc 2005) Tân Dậu (1921 hoặc 1981) Nhâm Thân (1932 hoặc 1992) Nhâm Tý (1972)

Chủ nhà tuổi Tỵ

Tuổi xông đất: Bính Thân (1956) Mậu Thân (1968) Nhâm Thân (1932 hoặc 1992)

Chủ nhà tuổi Ngọ

Tuổi xông đất: Ất Mùi (1955) Nhâm Dần (1962) Nhâm Tuất (1922 hoặc 1982)

Chủ nhà tuổi Mùi

Tuổi xông đất: Nhâm Ngọ (1944 hoặc 2004) Ất Hợi (1935 hoặc 1995) Tân Hợi (1971) Ất Mão (1975) Tân Mão (1951)

Chủ nhà tuổi Thân

Tuổi xông đất: Bính Tý (1936 hoặc 1996) Mậu Tý (1948 hoặc 2008) Nhâm Tý (1972) Bính Thìn (1976) Mậu Thìn (1928 hoặc 1988) Nhâm Thìn (1952) Đinh Tỵ (1977) hoặc Tân Tỵ (1941 hoặc 2001)

Chủ nhà tuổi Dậu

Tuổi xông đất: Nhâm Thìn (1952) Ất Tỵ (1965) Ất Sửu (1925 hoặc 1985)

Chủ nhà tuổi Tuất

Tuổi xông đất: Ất Mão (1975) Tân Mão (1951) Nhâm Dần (1962) Nhâm Ngọ (1942)

Chủ nhà tuổi Hợi

Tuổi xông đất: Bính Dần (1986) Mậu Dần (1938 hoặc 1998) Nhâm Dần (1962)

Chúc bạn chọn được người xông đất mang lại may mắn cho cả gia đình bạn!!!

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments