Home » Tag Archives: zip-postal-code-viet-nam

zip-postal-code-viet-nam

Mã bưu chính Zip/Postal Code các tỉnh của Việt Nam

ma-buu-chinh-zip_code-viet-nam

Mã bưu chính Zip/Postal Code các tỉnh của Việt Nam. Hiện nay một số dịch vụ trên internet yêu cầu bạn phải điền mã bưu chính Zip/Postal Code. Mã bưu chính ở Việt Nam gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố; hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, …

Xem chi tiết »