Ping là gì? Hướng dẫn cách sử dụng các lệnh Ping thông dụng

Ping là một thuật ngữ thường được các game thủ online sử dụng để đo độ trễ (lag) của game. Vậy Ping là gì?

Ping là gì?

Ping là gì?

Ping (Packet Internet Grouper) là công cụ kiểm tra kết nối giữa máy tính của bạn đến một máy chủ cụ thể nào đó bằng cách đo thời gian gửi và nhận một gói tin.

Ping càng cao thì chơi game càng lag, còn Ping càng thấp thì chơi game càng mượt.

Hướng dẫn cách sử dụng lệnh Ping

Bạn mở cửa sổ Command Prompt bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó nhập lệnh cmd rồi nhấn phím Enter. Xem thêm nhiều cách mở Command Prompt.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R rồi nhập lệnh cmd

Nhập lệnh Ping (Xem cách lệnh Ping thông dụng bên dưới) vào cửa sổ Command Prompt rồi Enter.

Lệnh Ping

Một số lệnh Ping thông dụng

  •  ping<dấu cách><máy chủ> : Ping 4 lần đến máy chủ. Ví dụ: ping thuthuattienich.com
  •  ping<dấu cách><máy chủ><dấu cách>-t : Ping liên tục tới máy chủ, cho tới khi đóng cửa sổ Command. Ví dụ: ping thuthuattienich.com -t
  • ping<dấu cách>< máy chủ><dấu cách>-l<dấu cách>size : Tùy chính kích thước gói tin (tính theo bytes) sử dụng để Ping. Ví dụ: ping thuthuattienich.com -l 256
  •  ping<dấu cách><máy chủ><dấu cách>-n<dấu cách><số lần ping> : Tùy chính số lần thực hiện lệnh Ping. Ví dụ: Ping 188.166.222.114 -n 10
Lưu ý: Kích thước gói tin được tính bằng byte. Đơn vị đo lường thời gian được tính bằng mili giây (1/1000 của giây).

Xem thêm nhiều lệnh Ping khác bằng cách nhập lệnh sau vào Command:  ping /? 

Những lệnh Ping thông dụng

Những kết quả Ping thường gặp

  • Request time out: Đích đến không có phản hồi
  • Destination host unreachable: Đích đến không tồn tại
  • Reply from 188.166.222.114: bytes=32 time=68ms TTL=54: Gửi gói tin có dung lượng 32 bytes tới địa chỉ IP: 188.166.222.114, thời gian phản hồi là 32 mili giây, TTL (time to live – vòng đời gói) là 54.
  • Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss): Các gói tin: Đã gửi = 4, đã nhận = 4, thất bại 0 (0%)

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments