Cách gửi email cùng lúc cho nhiều người trên Gmail, Outlook/Hotmail, Yahoo mail

Cách gửi email cùng lúc cho nhiều người trên Gmail, Hotmail/Outlook, Yahoo mail giúp bạn tiết kiệm thời gian, không phải tạo nhiều thư gửi đi cùng chủ đề.


Nếu bạn phải gửi email có cùng nội dung cho nhiều địa chỉ email khác nhau thì nên áp dụng cách này để gửi email nhanh hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Cách gửi email cho nhiều người cùng lúc

1. Không cho người nhận biết bạn cùng lúc gửi thư này cho nhiều người

Đặc điểm của cách này là những người nhận biết là bạn gửi email đó cho nhiều người (hiện trong phần người nhận). Cách làm như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào khung nhập email người nhận

Đây là khung nhập email của người nhận. Bạn muốn gửi email cho nhiều người? Chỉ cần nhập thêm các email khác vào đây, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy “,”.

Nhập thêm các email khác vào đây, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy ",".

Sau khi thêm dấu phẩy, các email được ngăn cách với nhau bằng các khung giúp bạn dễ dàng phân biệt hơn.

Các email được ngăn cách với nhau bằng các khung giúp bạn dễ dàng phân biệt hơn

Cách 2: Sử dụng tùy chọn CC

>>> Xem Cc là gì?

Tại khung nhập email người nhận, bạn nhấn vào tùy chọn có tên là  Cc .

Nhấn vào tùy chọn có tên là Cc

Nhập thêm email người nhận vào  khung Cc , bạn cũng có thể nhập nhiều email người nhận vào khung Cc này bằng cách nhấn dấu phẩy”,” ở cuối mỗi email rồi nhập tiếp email khác vào.

Nhập email người nhận vào khung Cc

2. Cho người nhận biết bạn cùng lúc gửi thư này cho nhiều người

Đặc điểm của cách này là những người nhận không biết là bạn gửi email đó cho nhiều người (không hiện trong phần người nhận). Cách làm như sau:

Tại khung nhập email người nhận, bạn nhấn vào tùy chọn có tên là  Bcc .

>>> Xem Bcc là gì?

Nhấn vào tùy chọn có tên là Bcc

Nhập thêm email người nhận vào  khung Bcc , bạn cũng có thể nhập nhiều email người nhận vào khung Bcc này bằng cách nhấn dấu phẩy”,” ở cuối mỗi email rồi nhập tiếp email khác vào.

Nhập thêm email người nhận vào khung Bcc

Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức hay ho khi sử dụng Email!!!


About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...

Để lại bình luận của bạn!

avatar
  Đăng ký  
Nhận thông báo khi