Cách phá Password Excel không dùng phần mềm

Cách phá Password Excel không dùng phần mềm, hướng dẫn phá Password Excel khi bạn lỡ quên chỉ với vài thao tác đơn giản.

Hướng dẫn phá Password Excel không dùng phần mềm

Chú ý: Đối với Excel 2007 và  Excel 2010 các bạn bấm tổ hợp phím Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor rồi sau đó thực hiện theo bước 3 như phía dưới.

Còn đối với Excel 2003 các bạn làm đúng theo các bước sau:

Bước 1: Các bạn mở file Excel cần phá password lên.

Bước 2: Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor

Bước 3: Tiếp tục click đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass

Chú ý: Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.

Bước 4: Các bạn copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5)

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
  MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
  If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
  vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
    ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
    Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
    Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub

Hình minh họa cho bước 4:

pha-password-excel

Bước 5: Một bảng thông báo hiện lên hỏi bạn có muốn xử lý nó không ? Nhấn YES để tiếp tục nha.

cach-pha-password-excel-2003-2007-2010

Bước 6: Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Và đây là thông báo sau khi phá Pass thành công.

cach-pha-password-excel

Chúc các bạn phá pass excel thành công!

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
1 Comment
lâm hiếu băng

Mình làm được. Hay lắm. Thanks chủ thớt