1 hecta (ha) bằng bao nhiêu mét vuông (m2)/ kilomet vuông (km2)

Hecta – Héc ta (ký hiệu là ha) là đơn vị do diện tích được sử dụng thông dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch thành phố. Đôi khi đơn vị ha này cũng được sử dụng trong toán học. Vậy làm sao để quy đổi giữa 3 đơn vị ha/m²/km²

1 hecta (ha) bằng bao nhiêu mét vuông (m²)/ kilomet vuông (km²)

1 ha = 10.000 m² (mét vuông)

1 ha = 0,01 km² (kilomet vuông)

1 mét vuông (m²)/ kilomet vuông (km²) bằng bao nhiêu hecta (ha)

1 km² = 100 ha

1 m² = 0.0001 ha

Quy đổi giữa mét vuông (m²) và kilomet vuông (km²)

1 km² = 1.000.000 m²

1 m² = 0.000001 km²

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
2 Comments
Trần Vũ

Phần “Quy đổi giữa mét vuông (m²) và kilomet vuông (km²)” không chính xác. Sửa lại như sau:

1 km² = 1.000.000 m²

1 m² = 0,000001 km²