Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1. Hãy tạo mật khẩu đăng nhập để bảo mật các tài liệu cá nhân của bạn nha.

Mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1 sẽ giúp bạn bảo vệ các dữ liệu, tập tin cá nhận trên máy tính tốt hơn. Cách cài đặt mật khẩu rất đơn giản, xem là làm được ngay.

Cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

1. Tạo mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety  (chú ý chế độ View by Category).

Chọn User Accounts and Family Safety

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Chọn User Accounts

Bước 4: Nhấn vào dòng  Make changes to my account in PC settings .

Nhấn vào dòng Make changes to my account in PC settings

Bước 5: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Add  trong phần Password.

Chọn Sign-in options -> nhấn nút Add trong phần Password

Bước 6: Nhập mật khẩu bạn muốn tạo trong 2 khung  New Password  Reenter password . Phần Password hint bạn có thể nhập hay không (ai cũng có thể nhìn thấy password hint).

Nhập xong, bạn nhấn nút  Next .

Nhập mật khẩu bạn muốn tạo trong 2 khung New Password và Reenter password rồi nhấn nút Next

Bước 7: Mật khẩu đã được tạo thành công, bạn nhấn nút Finish Change  để đóng cửa sổ này.

Nhấn nút Finish để đóng cửa sổ này

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety  (chú ý chế độ View by Category).

Chọn User Accounts and Family Safety

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Chọn User Accounts

Bước 4: Nhấn vào dòng  Make changes to my account in PC settings .

Nhấn vào dòng Make changes to my account in PC settings

Bước 5: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Change  trong phần Password.

Chọn Sign-in options -> nhấn nút Change trong phần Password

Bước 6: Nhập mật khẩu hiện tại rồi nhấn nút  Next .

Nhập mật khẩu hiện tại rồi nhấn nút Next

Bước 7: Nhập mật khẩu mới trong 2 khung  New password  Reenter password . Phần Password hint bạn có thể nhập hay không (ai cũng có thể nhìn thấy password hint).

Nhập xong, bạn nhấn nút  Next .

Nhập mật khẩu mới trong 2 khung New password và Reenter password rồi nhấn nút Next

Bước 8: Mật khẩu đã được thay đổi, bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Nhấn nút Finish để đóng cửa sổ này

3. Xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety  (chú ý chế độ View by Category).

Chọn User Accounts and Family Safety

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Chọn User Accounts

Bước 4: Nhấn vào dòng  Make changes to my account in PC settings .

Nhấn vào dòng Make changes to my account in PC settings

Bước 5: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Change  trong phần Password.

Chọn Sign-in options -> nhấn nút Change trong phần Password

Bước 6: Nhập mật khẩu hiện tại rồi nhấn nút  Next .

Nhập mật khẩu hiện tại rồi nhấn nút Next

Bước 7:  Bỏ trống hết tất cả các khung  rồi nhấn nút  Next .

Bỏ trống hết tất cả các khung rồi nhấn nút Next

Bước 8: Mật khẩu đã được xóa thành công, bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Nhấn nút Finish để đóng cửa sổ này

Chúc các bạn thành công!!!

About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Đăng ký
Nhận thông báo khi
guest
0 Comments