Home » Tag Archives: lam-hien-cac-file-bi-an

lam-hien-cac-file-bi-an

Tháng Mười, 2013

  • 6 Tháng Mười

    Làm hiện các File bị ẩn đi do virus

    lam-hien-thu-muc-bi-an-do-virus

    Làm hiện File bị ẩn đi do virus. Nhiều khi sau khi bị nhiễm virus hoặc thậm chí là khi đã diệt virus, các thư mục của bạn bị ẩn …