Home » Tag Archives: full-format

full-format

Tháng Một, 2014

  • 17 Tháng Một

    Nên sử dụng Quick Format hay Full Format?

    nen-chon-quick-hay-full-format

    Nên sử dụng Quick Format hay Full Format? Khi sử dụng tính năng Format cho ổ đĩa bạn sẽ thấy khung chọn quick format. Bạn đã bao giờ dùng tính …