Home » Tag Archives: Chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email

Hướng dẫn cách chuyển tiếp email từ Hotmail/Outlook & Yahoo sang Gmail

Chuyển tiếp email từ Hotmail/Outlook & Yahoo sang Gmail

Bạn đang sử dụng Outlook/Hotmail hay Yahoo mail muốn chuyển sang sử dụng Gmail mà vẫn muốn nhận thư mới gửi đến email cũ. Rất dễ, bạn chỉ cần chuyển tiếp email. Gmail càng ngày càng chứng tỏ sự vượt trội của mình. Rất nhiều người đã và đang chuyển qua sử dụng Gmail, bạn có phải là một trong …

Xem chi tiết »