Home » Tag Archives: seo-website

seo-website

Tháng Mười, 2013

  • 6 Tháng Mười

    Google update Penguin 2.1 ngày 04/10/2013

    penguin-2-1-cap-nhat

    Google update Penguin 2.1 ngày 04/10/2013. Matt Cutts đã xác nhận là thuật toán Penguin đã được cập nhật ảnh hưởng tới 1% các truy vấn. Ngày 04/10/2013, Matt Cutts đã xác nhận …