Hot
Home » Thủ thuật hay » MS office » Thay đổi thời gian tự động lưu (Auto Save) của Word

Thay đổi thời gian tự động lưu (Auto Save) của Word

Thay đổi thời gian tự động lưu (Auto Save) của Word. Chế độ tự động lưu của word theo mặc định là 10 phút. Bạn nên thay đổi thời gian auto save ngắn hơn.

Hướng dẫn thay đổi thời gian tự động lưu (Auto Save) của Word

Áp dụng cho tất cả các phiên bản word: Word 2003, Word 2007, Word 2010Word 2013 nhé.

Đầu tiên các bạn mở word lên chọn Menu(File) -> Word Options

thay-doi-thoi-gian-auto-save-trong-word

Chọn phần Save trong cột bên phải. Sau đó thay đổi thời gian trong phần Save AutoRecover information every. Thời gian ở đây được tính bằng phút nhé.

thay-doi-thoi-gian-tu-dong-luu-trong-word

Mặc định auto save của Word là 10 phút. Quá lâu để tài liệu của bạn được an toàn nhất. Chỉnh lại thời gian tự động lưu (auto save) mà bạn cho rằng hợp lý nhất nhé.


About Thủ Thuật

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...
Bình luận sử dụng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *