Home » Tag Archives: tho-ngay-26-3

tho-ngay-26-3

Thơ hay về ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

tho-hay-ngay-26-3

Thơ hay về ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Những bài thơ 26/3 đầy khí thế của thanh niên Việt Nam. Ý nghĩa của việc thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26/3 Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại …

Xem chi tiết »