Home » Tag Archives: Start Menu

Start Menu

Thêm liên kết Web yêu thích vào Start menu trên Windows 10 – Truy cập nhanh hơn

Thêm liên kết Website yêu thích vào Start menu trên Windows 10. Thủ thuật này sẽ giúp bạn truy cập các website yêu thích nhanh hơn từ Start menu. Thật ra cũng không nhanh hơn cách thêm website yêu thích vào “Dấu trang” của trình duyệt hoặc tạo Shortcut cho website trên màn hình Desktop. Nhưng hãy thử cách mới …

Xem chi tiết »