Home » Tag Archives: Safari

Safari

Cách xóa lịch sử duyệt web trên trình duyệt Safari

Cách xóa lịch sử duyệt web trên trình duyệt Safari. Cách nhanh nhất xóa hết mọi dấu vết của bạn trên internet khi duyệt web bằng trình duyệt Safari. Xóa lịch sử duyệt web ở đây bao gồm: xóa lịch sử, cookie và các dữ liệu duyệt khác. Một lưu ý nữa là lịch sử cũng sẽ bị xóa trên …

Xem chi tiết »