Home » Tag Archives: Phần mềm bảo mật

Phần mềm bảo mật

Vì sao bạn nên sử dụng một phần mềm quản lý mật khẩu???

Vì sao bạn nên sử dụng một phần mềm quản lý mật khẩu??? Một phần mềm giúp bạn lưu giữ lại bất kỳ mật khẩu nào, không bao giờ lo quên mật khẩu nữa. Đa số mọi người thường sử dụng những mật khẩu rất yếu và có thói quen sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản. Việc …

Xem chi tiết »