Home » Tag Archives: phan-mem-backup-ban-quyen-windows-8

phan-mem-backup-ban-quyen-windows-8

Phần mềm backup bản quyền license windows 8, 8.1

phan-mem-backup-ban-quyen-windows-8

Phần mềm backup bản quyền license windows 8. Bạn đã active windows 8 bạn đang dùng thành win 8 bản quyền. Bạn có lo sợ khi cài lại windows bị mất bản quyền không? Phần mềm chúng ta sẽ sử dụng ở đây để backup bản quyền license windows 8 và windows 8.1 là Advanced Tokens Manager V3.5 RC5. Advanced Tokens Manager là …

Xem chi tiết »