Home » Tag Archives: penguin

penguin

Google update Penguin 2.1 ngày 04/10/2013

penguin-2-1-cap-nhat

Google update Penguin 2.1 ngày 04/10/2013. Matt Cutts đã xác nhận là thuật toán Penguin đã được cập nhật ảnh hưởng tới 1% các truy vấn. Ngày 04/10/2013, Matt Cutts đã xác nhận trên tweet của ông rằng Thuật toán Penguin lần thứ 5 tức là Google Penguin 2.1 đã được cập nhật. Lần này Penguin chỉ ảnh hưởng tới 1% các truy vấn so với lần cập nhật trước …

Xem chi tiết »