Home » Tag Archives: Kiểm tra bảo hành Apple

Kiểm tra bảo hành Apple

Cách dùng mã IMEI để kiểm tra iPhone/iPad chính hãng & thời hạn bảo hành trên Apple.com

Việc kiểm tra mã IMEI có thể giúp bạn xác định iPhone/iPad chính hãng cũng như thời gian bảo hành của thiết bị đó. Kiểm tra trực tiếp trên Apple.com ở đây. Khi mua mới iPhone/iPad, bạn có thể sử dụng IMEI (hardware serial number) để kiểm tra xem thiết bị đã được kích hoạt chưa. Hoặc dùng IMEI để …

Xem chi tiết »