Home » Tag Archives: facebook-group

facebook-group

Hướng dẫn cách tạo/xóa nhóm (Facebook Group) trên Facebook

Hướng dẫn cách tạo/xóa hội nhóm, Group trên Facebook

Hướng dẫn cách tạo/xóa nhóm (Facebook Group) trên Facebook. Với một Group trên Facebook, bạn có thể chia sẻ thông tin, ảnh, tài liệu với một nhóm người cụ thể. Chỉ cần có một tài khoản Facebook là bạn có thể tạo hoặc tham gia nhiều nhóm (Facebook Group) trên Facebook. Facebook Group cũng gần giống như Facebook Fanpage là …

Xem chi tiết »