Home » Tag Archives: Đăng nhập Windows 10

Đăng nhập Windows 10

Cách ẩn/xóa nút Shut down (tắt máy tính) tại màn hình đăng nhập Windows 10

Cách xóa nút Shut down (tắt máy tính) tại màn hình đăng nhập Windows 10

Cách ẩn/xóa nút Shut down (tắt máy tính) tại màn hình đăng nhập Windows 10. Ngăn người khác tắt máy tính của bạn, chỉ có thể đăng nhập vào Windows thôi. Mặc dù bạn loại bỏ phím Shut down này nhưng người khác vẫn có thể đưa máy tính về chế độ Sleep hoặc tắt máy tính bằng nút nguồn vật …

Xem chi tiết »

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10. Bạn có thể sử dụng mã PIN để thay thế mật khẩu đăng nhập Windows. Thêm nhiều lựa chọn đăng nhập hơn. Mã PIN trên Windows 10 giúp bạn có thêm một lựa chọn đăng nhập Windows 10, có thể sử dụng khi quên mật khẩu đăng …

Xem chi tiết »

Hướng dẫn cách thay đổi hình nền (Background) cửa sổ đăng nhập Windows 10

Hướng dẫn cách thay đổi hình nền (Background) cửa sổ đăng nhập Windows 10. Bạn có thể thay đổi hình nền đăng nhập Windows 10 bằng hình ảnh bạn chọn. Thử ngay! Mặc định Windows 10 sẽ không có phép bạn thay đổi hình nền của cửa sổ đăng nhập Windows. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng cá nhân …

Xem chi tiết »

Hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện (Avatar) người dùng trên Windows 10

Cách thay đổi ảnh đại diện (Avatar) người dùng trên Windows 10

Hướng dẫn cách thay đổi ảnh đại diện người dùng Windows 10. Chắn hẳn bạn cũng muốn thay thế hình đại diện người dùng máy tính mặc định của Microsoft? Hình đại diện Windows 10 mặc định của Microsoft có thể làm bạn “chán ngắt”. Bạn có thể thay đổi bằng hình của bạn hoặc hình ảnh bạn yêu thích …

Xem chi tiết »

Cách tạo mật khẩu đăng nhập cho người dùng (User) trên Windows 10

Hướng dẫn tạo mật khẩu đăng nhập cho người dùng (User) trên Windows 10

Cách tạo mật khẩu đăng nhập cho người dùng (User) trên Windows 10. Bảo mật máy tính hơn bằng cách tạo mật khẩu đăng nhập. Có thể sử dụng mã PIN, hình ảnh… Bạn không muốn người khác sử dụng máy tính của bạn một cách tùy tiện, hãy tạo mật khẩu cho Windows. Nếu bạn sử dụng Windows 10 …

Xem chi tiết »