Home » Tag Archives: code-ho-tro-truc-tuyen

code-ho-tro-truc-tuyen

Code hỗ trợ trực tuyến cho website

code-ho-tro-truc-tuyen

Code hỗ trợ trực tuyến cho website. Hướng dẫn tạo hỗ trợ trực tuyến cho website bằng code cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Chèn code này ở nơi mà bạn muốn hiện biểu tượng hỗ trợ trực tuyến. <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=13" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=13"></a> Các bạn thay phần nick_cua_ban bằng nick yahoo của bạn nhé Các bạn tùy …

Xem chi tiết »