Home » Phần mềm hay » Cấu hình máy tính tối thiểu cài đặt Adobe Photoshop CC

Cấu hình máy tính tối thiểu cài đặt Adobe Photoshop CC

Cấu hình máy tính tối thiểu cài đặt Adobe Photoshop CC (phiên bản tiếp theo của PhotoShop CS6), phần mềm chỉnh sửa ảnh tốt nhất hiện nay.

Photoshop CC ( Creative Cloud ) là phiên bản tiếp theo của Photoshop CS6 của hãnh Adobe. Photoshop CC có thêm nhiều tính năng mới như Camera Shake Reduction, Camera Raw Improvements, Image Upsampling, Properties Panel Improvements, Behance Integration, Sync Setting và một số tính năng khác nữa.

Photoshop CCPhotoshop CC

Cấu hình máy tính tối thiểu cài đặt Adobe Photoshop CC

Đối với hệ điều hành Windows

Chú ý: Photoshop CC không hỗ trợ Windows XP, nếu bạn dùng Windows XP thì nên cài Photoshop CS6 nhé
 • Vi xử lý: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64 (2 GHz hoặc nhanh hơn).
 • Windows 7 SP1 (Service Pack 1), Windows 8, hoặc Windows 8.1 *
 • Ram: 1 GB
 • Ổ đĩa cài đặt Adobe Photoshop CC trống 2,5G (không thể cài đặt trên các thiết bị lưu trữ rời).
 • Màn hình hiển thị 1024 x 768 (khuyến nghị 1280 x 800) với OpenGL® 2.0, 16-bit màu, và 512 MB của VRAM (khuyến nghị 1 GB)**
 • Internet để kích hoạt và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Đối với hệ điều hành Mac OS

 • Bộ vi xử lý đa lõi của Intel 64-bit.
 • Mac OS X phiên bản 10.7, 10.8, hoặc 10.9
 • Ram: 1 GB
 • Ổ đĩa cài đặt Adobe Photoshop CC trống 3,2G (không thể cài đặt trên các thiết bị lưu trữ rời)
 • Màn hình hiển thị 1024 x 768 (khuyến nghị 1280 x 800) với OpenGL 2.0, 16-bit màu, và 512 MB của VRAM (khuyến nghị 1 GB)**
 • Internet để kích hoạt và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

* Các tính năng video không được hỗ trợ trên Windows 32-bit.

** 3D sẽ bị ẩn nếu VRAM ít hơn 512 MB.

Xem Yêu cầu hệ thống bằng tiếng Anh chưa lược dịch


About Thủ Thuật

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *