Hot
Home » Facebook » Cách thay đổi tên Facebook

Cách thay đổi tên Facebook

Cách thay đổi tên Facebook. Thủ thuật đổi tên trên Facebook tưởng chừng như rất đơn giản với nhiều người nhưng rất cần thiết cho người mới bắt đầu.

Hướng dẫn đổi tên Facebook

Bạn nhấn vào biểu tượng bánh xe góc phải trên cùng chọn “Thiết lập Tài khoản” (Account settings).

doi-ten-facebook

Tại trang thiết lập, mục Tên (Name), nhấn nút “Chỉnh sửa” bên phải.
Bạn điền các thông tin về tên bạn muốn thay đổi vào các ô tương ứng.

Nhập mật khẩu của bạn và nhấn nút “Lưu thay đổi”.

Lưu ý là đừng có thay đổi tên nhiều lần quá nha. Mặc định Facebook giới hạn đổi tên 5 lần.

Nếu bạn đã lỡ tay đổi tên Facebook quá 5 lần thì tham khảo cách đổi tên Facebook không bị giới hạn 5 lần.


About Thủ Thuật

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *